logotip de l'Associació Edu21

Edu21

http://www.edu21.cat

 

Videos

    (fes doble click sobre els vídeos per veure'ls a pantalla completa)

 

Inici > Activitats, Agenda > Edu21 recomana > L'educació: l'eix del nou Estat. 2n Congrés Edu21


L'educació: l'eix del nou Estat. 2n Congrés Edu21

27 de novembre de 2013
Sala Teatre CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Montalegre 5, Barcelona)

Els propers 27, 28 i 29 de novembre de 2013, Edu21 convoca el seu 2n Congrés, amb el títol “L’educació: l’eix del nou Estat”, que pretén impulsar el debat social sobre el model educatiu que hauria de conformar-se en l’element central del nou país que volem construir. Significa un punt d’arrencada, més que un d’arribada, tot perseguint oferir al conjunt de la societat elements de reflexió i de debat que serveixin per anar dibuixant l’horitzó i, alhora, el procés envers un sistema educatiu català plenament sobirà.
Dimecres 27 de novembre
 18:30-19:00hInauguració del Congrés: Excm. Sr. Salvador Esteve (President de la Diputació de Barcelona), Molt Hble. Sr. Jordi Pujol (President CEJP), Enric Roca (Coordinador d'Edu21).
 19:00-20:30hDebat: El paper de l'educació en el procés de construcció d'un estat. Holanda: Durk Gorter; Finlàndia: Albert Ginjaume; Escòcia: Xavier Solano; Catalunya: Carme Forcadell. Modera: Jofre Llombart.

 

Dijous 28 de novembre
 9:00-9:30hPonència EduEstat: Referents educatius de Catalunya. Josep Maria Lluró.
 9:30-10:00hPonència EduEstat: Un nou professorat per a un nou Estat. Marc Gijón i Enric Roca.
10:00-11:30hDebat: L'organització territorial de l'educació a la Catalunya-estat: Gerard Ardanuy, Joan Mateo, Joan Manuel del Pozo, Joan Badia. Modera: Mireia Civís.
11:30-12:00hDescans.
12:00-12:30hPonència EduEstat: Tecnologies i educació en el nou Estat. Miquel Àngel Prats.
12:30-13:30h
Conferència: Un sistema educatiu propi per a Catalunya: Enric Prats. Presenta: Jordi Carmona.
 
18:30-20:15h
Debat: El model de ciutadà que ha d'impulsar el sistema educatiu. Amb quins valors i amb quines competències?: Miquel Puig, Jordi Riera, Francesc Torralba, Josep Maria Vilalta. Modera: Teresa Triadú
20:15-20:30h
Opinions (audiovisual)

 

Divendres 29 de novembre
 9:00-9:30hPonència EduEstat: Formació professional en un nou Estat. Òscar Valiente.
 9:30-10:00hPonència EduEstat: Orientació i acompanyament en el nou sistema educatiu. Joana Ferrer.
10:00-10:30hPonència EduEstat: La nova Administració educativa. Albert Calderó i Joan Queraltó.
10:30-11:00hDescans.
11:00-12:30hDebat: Reptes i propostes per a un sistema educatiu català sobirà: Anna Jolonch, Pepe Menéndez, Enric Roca, Cecilia M. Tham. Modera: Xavier Moreno
12:30-12:45h
Conclusions (audiovisual)
12:45-13:30h
Actuació musical (Hyunkun Cho) i Cloenda del Congrés. Hble. Sra. Irene Rigau (Consellera d'Ensenyament), Molt Hble. Sr. Jordi Pujol (President CEJP), Enric Roca (Coordinador d'Edu21).

 

Presentació

Catalunya, amb Barcelona com a capital del país, viuen processos de canvi i transformació. Es percep la fi d’una etapa i l’albirament d’una nova que ens ha de portar a les més altes cotes d’autogovern i sobirania, i on se’ns plantejarà, com a país, l’oportunitat de construir o reconstruir els aspectes que configuren el funcionament d’un Estat. L’educació és un dels principals elements constitutius de qualsevol país que s’autogoverni.

Tanmateix, des d’Edu21, considerem que l’educació no és un element més entre molts d’altres sinó que, per la seva rellevància, perquè significa l’aposta més decidida per al benestar i la competència dels seus ciutadans, constitueix –hauria de constituir– l’eix fonamental en la construcció d’un nou projecte d’estat per a Catalunya.

Resulta evident i del tot desitjable que aquest projecte es dissenyi fent-lo pivotar sobre diferents eixos forjadors d’un estat avançat, eficaç, equitatiu i de màxima qualitat. Però justament, si aquets són els objectius vertebradors, l’eix de l’educació hauria de ser a la base de tota la resta. Catalunya, per dimensions, per tradició, per voluntat i per ambició ha d’aspirar a ser, si més no en educació, un país com Finlàndia, Dinamarca, els Països Baixos, Suïssa, etc. Un país on l’educació esdevingui el principal motor social, econòmic, cultural i polític del ser projecte col·lectiu, que no ha de ser altre que garantir la màxima formació personal, cultural i professional dels seus ciutadans. És a dir, la formació de persones amb valors forts, amb coneixements cultes i amb competències eficients per enfrontar-se als reptes de futur.

 

Objectius

  • Presentar diversos models de sistemes educatius propers a les característiques a què podria aspirar un sistema educatiu català i valorar el procés per assolir-lo.
  • Cercar els principals referents característics del nostre actual sistema educatiu que constitueixen actius de cara a bastir-ne un de nou i plenament sobirà.
  • Proposar i debatre algunes idees força per a la definició d’aquells elements que haurien de constituir un sistema educatiu propi.
  • Debatre quines haurien de ser les principals competències acadèmiques, professionals i ètiques que hauria d’impulsar el sistema educatiu català en els seus estudiants vinculades al model de país que es vol construir.
  • Assenyalar els principals reptes en el procés de canvi envers el nou sistema i definir les principals prioritats i objectius del model al qual s’aspira.

 

Detalls de l'activitat

Dia: 27, 28 i 29 de novembre de 2013

Lloc: Sala Teatre CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Montalegre 5, Barcelona)