logotip del Projecte Edu21

Edu21

http://www.edu21.cat

 

 

Inici > Articles, publicacions


Articles i Publicacions


Quins mestres formem?

Article: Quins mestres formem?

Enric Roca (Diari Avui)
11 de juny de 2010

És ben sabut que l'eficàcia i el prestigi d'un sistema educatiu es deu, en molt bona part, a la qualitat dels seus docents. Com més preparació tinguin, com més eficaçment facin la seva feina, millors resultats obtindran els seus estudiants i més excel·lents seran els centres educatius on desenvolupin llur tasca. L'aposta, doncs, per una formació inicial de qualitat dels nostres futurs docents d'educació infantil, primària i secundària esdevé una inversió de primera necessitat si volem reformar, reorientar i millorar el nostre sistema educatiu.
Dificultats i oportunitats

Article: Dificultats i oportunitats

Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Diari Avui)
20 de maig de 2010

Estem en temps de retallades econòmiques, de reajustaments i replantejaments. Davant d'aquesta realitat el nostre sistema educatiu haurà de posar a prova la seva solidesa i la lògica d'aquelles reformes que no es poden ajornar si no volem hipotecar, precisament, el potencial formatiu dels nostres joves, que representa la millor inversió que podem fer per transformar el model productiu que, en part, ens ha abocat a l'actual crisi. Tanmateix, quan el país es veu obligat a reduir despeses, tot és objecte de revisió i es tendeix a mantenir un cert equilibri de mínims.
Els adolescents i el repte de la LOGSE

Llibre: Els adolescents i el repte de la LOGSE

Marc Antoni Adell, Universitat de València
08 de maig de 2010

En la tasca educativa, hauríem de donar tot el protagonisme als subjectes de la formació que són els alumnes –alumnat, xicons i xicones-. I d’entre ells, per la seua complexa constitució afectiva i psicològica, els adolescents, que s’ “ubiquen”, ara mateix, en l’ensenyament secundari i especialment en la ESO –Educació Secundària Obligatòria-, l’etapa acadèmica més conflictiva, justament perquè els seus “habitants” es troben en plena i “efervescent” evolució.
Per això resulta de tant interès als qui han -hem- de tractar amb ells –mestres, orientadors, directius, monitors, educadors de temps lliure…i pares i mares- conèixer-los tant com siga possible, per actuar de forma adient, és a dir, amb assertivitat i flexibilitat alhora. Per això no resultarà sobrer endinsar-se, ni que siga per afegir les vostres experiències en la lectura d’aques llibre.
Llibre: Cosas que aprendemos después

Xavier Marcet (Plataforma editorial)
30 d'abril de 2010

El darrer llibre de Xavier Marcet, ponent de la conferència inicial del segon seminari Edu21 (Ensenyar i aprendre: escenaris de futur), és un llibre sobre management que sorgeix a partir d'una dilatada trajectòria de treball amb les empreses, les administracions i les universitats. Recull reflexions exposades al seu bloc (www.xaviermarcet.com), a favor de l'esforç personal, el risc sense por al fracàs, i la innovació a les organitzacions com a premisa del seu èxit.
Directors perquè decideixin

Article: Directors perquè decideixin

Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Diari Avui)
11 d'abril de 2010

En el marc del desplegament de la LEC (llei d'educació de Catalunya), fa setmanes que circula l'esborrany del proper decret sobre la direcció dels centres. I les reaccions són molt variades. Certs aspectes de l'esborrany no han agradat als sindicats, segons comprovàrem en la darrera convocatòria de vaga del professorat. Altres sectors han valorat positivament el document perquè comparteixen la necessitat imperiosa de dotar de noves i més potents atribucions les direccions dels centres públics.
Centros educativos: ¿islas o nodos?

Llibre: Centros educativos: ¿islas o nodos?

Gené Gordó i Aubarell
25 de març de 2010

En un moment en què les principals activitats econòmiques i socials de tot el planeta estan estructurant-se en xarxa, quan la societat és xarxa, quan una transformació cultural i una manera nova d’interactuar, d’entendre l’acció organitzativa, més enllà dels propis murs, sorgeixen amb força, cal preguntar-se si el nostre sistema educatiu té la capacitat d’adaptar-se a la mateixa velocitat a la que està progressant la societat, o si contrasta amb ella per tot el contrari. L’autora, Gené Gordó, col·laboradora d'Edu21, proposa avançar en un model organitzatiu que traslladi l’acció educativa dels centres a la xarxa educativa i entengui els centres educatius com a organitzacions-xarxa, erigint-se el node com a element bàsic d’una estructura d’abast més gran, la xarxa educativa.
(c) Xavier Porrata

Article: Millora en l'educació

Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Diari Avui)
13 de març de 2010

El desplegament de la llei d'educació de Catalunya (LEC) preveu actualment com un dels seus principals components el futur decret d'autonomia de centres educatius. Sens dubte, el debat que suscita el projecte és indicador que alguna cosa s'està movent en un camp massa anquilosat per un reglamentisme molt uniformitzador i poc flexible a la singularitat de cada centre.
Organitzacions Educatives per l'excel·lència

Publicació: Fòrum, Revista d'Organització i Gestió Educativa num. 21: Organitzacions educatives per l'excel·lència

Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació de Catalunya (Editorial Graó)
01 de febrer de 2010

Revista del FEAEC on es donen a conèixer qüestions fonamentals relacionades amb l'àmbit de l'organització i la gestió educativa. En aquest número es recull un resum de les intervencions realitzades en les XV Jornades de GEstió Escolar, dedicades a les organitzacions educatives per l'excel·lència. Hi podreu trobar l'article d'Enric Roca, "Estratègies organitzatives per al desenvolupament del talent i l'excel·lència".
La competència digital a l'educació primària

Llibre: La competència digital a l'educació primària

Miquel Àngel Prats (coord.) (Editorial UOC, col·lecció «Dossiers Did@c-TIC's»)
15 de gener de 2010

El tema que ens ocupa és força complex i simple alhora. Complex, perquè se n'ha escrit molt en poc temps i hi ha un munt d'interpretacions segons les diferents visions i maneres de portar a terme aquest nou llenguatge tecnològic emergent a l'escola i a l'aula; i simple, perquè ja és una obvietat la imperiosa necessitat de formar el nostre alumnat d'avui dia en tot un seguit de competències que ben aviat faran servir en el món laboral i que molt probablement van molt més enllà de les aplicacions que avui utilitzem. I la competència digital és una d'aquestes capacitats cada cop més necessàries per a afrontar eficaçment tots els reptes que ens ofereix la societat del segle XXI.

Pel que fa al llibre, l'estructura és ben senzilla. El primer capítol permet fer un repàs breu i ràpid del context tecnològic i socioeducatiu actual, a més de posar les bases del que s'entén per alfabetització digital i competència digital i de fer una proposta agosarada de com s'haurien d'incorporar les TIC/TAC en el nostre sistema educatiu. El segon capítol l'han desenvolupat tres mestres de primària, experts coneixedors de les TIC, del grup de recerca PSiTIC de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, que han pogut esbrinar quin és el tractament que es fa de la competència digital en totes les àrees i en els tres cicles de primària dels nous decrets de primària; això a part, presenten un seguit d'interessants propostes didàctiques per a portar directament a l'aula. Finalment, el tercer capítol presenta quatre projectes d'escola que treballen la competència digital des de diferents angles, visions i perspectives.
Aprendizaje servicio (ApS).

Llibre: Aprendizaje servicio (ApS). Educación y compromiso cívico.

Josep M. Puig (coord.) (Editorial Graó)
31 de desembre de 2009

L'aprenentatge servei és una metodologia que combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat. L'aprenentatge servei parteix de la idea que l'ajuda mútua és un mecanisme de progrés personal, econòmic i social millor que la persecució obsessiva del profit individual. A més a més de situar el lector en el que és l'aprenentatge servei, aquesta obra presenta diversos exemples, l'emmarca en el si de les principals tradicions de la pedagogia contemporània i aborda els elements que el caracteritzen: les necessitats que atén, la idea de servei que proposa i els aprenentatges que proporciona; així com les qüestions que han de tenir-se en compte quan es vol generalitzar l'aprenentatge servei en un territori.
Pàgina: 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22