logotip de l'Associació Edu21

Edu21

http://www.edu21.cat

 

 

Inici > Articles, publicacions


Articles i Publicacions


Llibre: Emociones e inteligencia social

Ignacio Morgado, catedràtic de psicobiologia a l'Institut de Neurociència de la Universitat Autònoma de Barcelona
20 de febrer de 2011

Nova edició revisada i actualitzada de "Emociones e inteligencia social", d'Ignacio Morgado, qui ha estat ponent en diverses Tribunes d'Edu21 sobre neurociències i educació. L'obra tracta sobre les emocions i els sentiments: què són, com van aparèixer i com es generen, per què tenen tanta força i són tan difícils de controlar. Analitza les diferències emocionals entre homes i dones i com afecta l'envelliment als sentiments i el control emocional. Explica com influeixen els sentiments en la raó, i la raó en els sentiments. Descriu el coneixement científic actual sobre el cervell emocional i social, i com les emocions afecten a les percepcions, la memòria, la comunicació, la presa de decisions, la planificació del futur, la creativitat o al sistema de valors i la moral de les persones. Aporta claus sobre com l'educació emocional pot contribuir a l'equilibri emoció-raó i al benestar de les persones.
Article: La tutoria, clau de la millora

Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Diari Avui)
20 de febrer de 2011

Article d'Enric Roca publicat al Diari Avui el 16 de febrer.
La tutoria, clau de la millora

Article: La tutoria, clau de la millora

Enric Roca (Diari Avui)
16 de febrer de 2011

Des del món de l'educació reclamen un canvi i una reorientació del nostre actual model educatiu, del qual anem constatant regularment les limitacions. Ens cal flexibilitzar l'organització escolar i trencar amb el paradigma imperant d'un mestre, una hora, una matèria, un grup d'alumnes (25-30 o més), un mateix ensenyament per a tots, etc. Aquest model continua sostenint-se sota una vella aspiració tan ingènua com estèril: tots els alumnes aprendran el mateix i al mateix temps. Per superar aquesta perspectiva caduca cal, entre d'altres aspectes, millorar i reorientar el paper dels tutors i, en general, el rol d'acompanyament que el professor realitza amb cadascun dels seus alumnes.
Article: Digitalitzar sí, però avaluem l’1×1

Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)
15 de febrer de 2011

L’anunci que el Departament d’Ensenyament suspendrà la implementació del programa 1×1 en aquells centres que havien de començar a desenvolupar-lo el proper curs, representa una mesura que respon a la lògica d’una política d’austeritat pressupostària on les despeses s’han de prioritzar sota criteris d’eficàcia provada.
Article: Els sentiments a l’aula

Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)
07 de febrer de 2011

Sovint exposo als estudiants universitaris de les titulacions d’educació un reportatge que fa alguns anys oferí el programa 60 minuts de TV3 sobre la vida de tot un curs en una escola japonesa. El professor, T. Karamori, a banda de treballar a fons els continguts curriculars, oferia un exemple extraordinari de com tractar les emocions dels nens i nenes i com contribuir a una profunda educació dels sentiments. Es pot consultar, entre altres fonts, a: http://vimeo.com/12609462
Llibre: La situació de les matemàtiques a la secundària catalana. Anàlisi de l'estat de l'ensenyament i l'aprenentatge.

Toni Mora (coordinador) ( Facultat d'Educació de la UIC)
31 de gener de 2011

Aquesta monografia neix amb la voluntat de fer una radiografia que permeti examinar l’estat de la didàctica de les matemàtiques als centres escolars catalans de secundària. Alhora, s’examinen quins són els aspectes lligats al rendiment en aquesta matèria i el nivell de satisfacció dels estudiants en aquest tipus d’estudis. Cal tenir en compte que l’afecció per les matemàtiques condiciona la selecció d’estudis a l’hora de matricular-se als estudis universitaris i que es tracta d’una matèria curricular elemental de qualsevol sistema educatiu. La publicació forma part de la “Sèrie Educació”, que edita la Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya. El tercer capítol és obra d'en Salvador Vidal, col·laborador d'Edu21.
El principal -i ben present- referent

Article: El principal -i ben present- referent

Enric Roca (Blog d'Edu21, Ara mestres)
22 de gener de 2011

En el món de l’empresa es va estenent una constatació: quan el treballador, l’empleat, sigui de l’estament que sigui, coneix més i millor el projecte i les finalitats de la seva empresa més possibilitats hi ha que s’hi identifiqui i, llavors, que se senti part d’un projecte col·lectiu que atorga sentit a l’esforç del seu treball concret. Els beneficis d’aquesta consciència repercuteixen tant en la pròpia empresa com en l’empleat en la forma de viure la seva tasca laboral.
L'atzucac dels concerts

Article: L'atzucac dels concerts

Carles Armengol (Diari Avui)
17 de gener de 2011

Fa tot just 25 anys de la llei orgànica del dret a l'educació (LODE), que va entrar en vigor per desenvolupar l'article 27 de la Constitució: garantir el dret de tothom a l'educació i fer-ho en un marc de llibertat i gratuïtat en determinats nivells. La seva aplicació va comportar un espectacular i necessari creixement de l'escola pública. També va posar en marxa els concerts educatius, previstos ja el 1970, com a mecanisme de participació de l'oferta social en la provisió de serveis educatius en règim de gratuïtat. La solució del concert va ser concebuda des del plantejament de subsidiarietat de l'oferta privada, pensant que podia ser una realitat transitòria, fins que l'oferta pública fes innecessària la concertada.
(c) Carlota Boada

Article: A l'escola: més èxit, menys fracàs

Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Diari Avui)
14 de gener de 2011

El darrer Informe PISA 2009 ens indica que els alumnes catalans de quinze anys, en relació amb els anteriors informes del 2000, 2003 i 2006, amb fluctuacions variables, es troben més o menys on estaven fa deu anys. O sigui que es constata que moure significativament, amb tendències clares, els resultats dels alumnes en un sistema educatiu costa molt i molt, malgrat que puguin haver-hi algunes excepcions. Si tenim en compte que la franja d'estudiants catalans en els intervals més alts de puntuacions de l'informe PISA se situa en un 5%, tres punts per sota de la mitjana de l'OCDE, i que els que es troben en els nivells més baixos –tot i que han millorat– són encara un 13%, hem de concloure que tenim un índex molt baix d'èxit i un encara massa alt de fracàs.
Article: El TS i el model lingüístic escolar català

Antoni Milian i Massana (Diari Avui)
13 de gener de 2011

Hi ha motius per preocupar-se davant dels pronunciaments recents del Tribunal Suprem respecte del model lingüístic escolar català. Les sentències no qüestionen el nucli del model, que, recordem-ho, consisteix en la determinació per part dels poders públics de la llengua docent en els nivells posteriors al “primer ensenyament”. Aquesta intervenció dels poders públics és possible, perquè el dret a escollir la llengua docent o el de rebre l'ensenyament en la llengua de l'alumne no formen part del contingut lingüístic del dret a l'educació. Aquest contingut es redueix al dret a rebre l'ensenyament en una llengua comprensible. Tot i que
el moll del model resta dempeus, les sentències introdueixen una sèrie de consideracions que poden contribuir a desfigurar-lo notablement. Se'n destaquen dues.
Pègina: 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27