logotip de l'Associació Edu21

Edu21

http://www.edu21.cat

 

 

Inici > Articles, publicacions


Articles i Publicacions


(c) Xavier Porrata

Article: Millora en l'educació

Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Diari Avui)
13 de març de 2010

El desplegament de la llei d'educació de Catalunya (LEC) preveu actualment com un dels seus principals components el futur decret d'autonomia de centres educatius. Sens dubte, el debat que suscita el projecte és indicador que alguna cosa s'està movent en un camp massa anquilosat per un reglamentisme molt uniformitzador i poc flexible a la singularitat de cada centre.
Publicació: Fòrum, Revista d'Organització i Gestió Educativa num. 21: Organitzacions educatives per l'excel·lència

Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació de Catalunya (Editorial Graó)
01 de febrer de 2010

Revista del FEAEC on es donen a conèixer qüestions fonamentals relacionades amb l'àmbit de l'organització i la gestió educativa. En aquest número es recull un resum de les intervencions realitzades en les XV Jornades de GEstió Escolar, dedicades a les organitzacions educatives per l'excel·lència. Hi podreu trobar l'article d'Enric Roca, "Estratègies organitzatives per al desenvolupament del talent i l'excel·lència".
Llibre: La competència digital a l'educació primària

Miquel Àngel Prats (coord.) (Editorial UOC, col·lecció «Dossiers Did@c-TIC's»)
15 de gener de 2010

El tema que ens ocupa és força complex i simple alhora. Complex, perquè se n'ha escrit molt en poc temps i hi ha un munt d'interpretacions segons les diferents visions i maneres de portar a terme aquest nou llenguatge tecnològic emergent a l'escola i a l'aula; i simple, perquè ja és una obvietat la imperiosa necessitat de formar el nostre alumnat d'avui dia en tot un seguit de competències que ben aviat faran servir en el món laboral i que molt probablement van molt més enllà de les aplicacions que avui utilitzem. I la competència digital és una d'aquestes capacitats cada cop més necessàries per a afrontar eficaçment tots els reptes que ens ofereix la societat del segle XXI.

Pel que fa al llibre, l'estructura és ben senzilla. El primer capítol permet fer un repàs breu i ràpid del context tecnològic i socioeducatiu actual, a més de posar les bases del que s'entén per alfabetització digital i competència digital i de fer una proposta agosarada de com s'haurien d'incorporar les TIC/TAC en el nostre sistema educatiu. El segon capítol l'han desenvolupat tres mestres de primària, experts coneixedors de les TIC, del grup de recerca PSiTIC de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, que han pogut esbrinar quin és el tractament que es fa de la competència digital en totes les àrees i en els tres cicles de primària dels nous decrets de primària; això a part, presenten un seguit d'interessants propostes didàctiques per a portar directament a l'aula. Finalment, el tercer capítol presenta quatre projectes d'escola que treballen la competència digital des de diferents angles, visions i perspectives.
Aprendizaje servicio (ApS).

Llibre: Aprendizaje servicio (ApS). Educación y compromiso cívico.

Josep M. Puig (coord.) (Editorial Graó)
31 de desembre de 2009

L'aprenentatge servei és una metodologia que combina en una sola activitat l'aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat. L'aprenentatge servei parteix de la idea que l'ajuda mútua és un mecanisme de progrés personal, econòmic i social millor que la persecució obsessiva del profit individual. A més a més de situar el lector en el que és l'aprenentatge servei, aquesta obra presenta diversos exemples, l'emmarca en el si de les principals tradicions de la pedagogia contemporània i aborda els elements que el caracteritzen: les necessitats que atén, la idea de servei que proposa i els aprenentatges que proporciona; així com les qüestions que han de tenir-se en compte quan es vol generalitzar l'aprenentatge servei en un territori.
L'escola del segle xxi.

Publicació: L'escola del segle XXI. Una mirada des de la societat civil

Mireia Civís i Zaragoza, Jordi Riera i Romaní, Annabel Fontanet i Caparrós, i Elena S. Ojando i Pons (Fundació Jaume Bofill)
24 de novembre de 2009

D'uns anys ençà hi ha un gran acord en l'assumpció que l'escola en solitari no pot donar resposta als reptes complexos de la societat actual, i que cal que l'escola, la família i els diversos agents educatius del territori realitzin un treball educatiu conjunt. En aquesta tasca de coresponsabilitat, però, s'haurien de tenir en compte sectors que, tot i no estar considerats clarament educatius, tenen molt a dir sobre la qüestió de l'educació.

Aquest estudi s'ha centrat justament en aquests sectors que, tot i tenir una preocupació per l'educació, tenen un impacte aparentment menys fort i directe en aquesta i que sovint queden al marge de les consultes i de la trama de complicitats que es pot establir amb el món educatiu. Sectors, tots ells, que tenen molta riquesa i llum a aportar a l'hora de dilucidar cap a on ha d'anar la nova escola del segle xxi i quin curs ha de seguir l'educació del país.

Descarregar en format PDF (745 KB).
Escriure sense por

Llibre: Escriure sense por

Montserrat Torra i Puigdellívol
18 de novembre de 2009

Estudi sobre l'aprofitament de l'excel·lència creativa dels estudiants de secundària, el qual va resultar guanyador de la segona edició del Premi d'Educació Edu21. El treball guardonat, titulat Escriure sense por, és obra de Montserrat Torra i Puigdellívol, professora d'educació secundària.
"Las confusiones del Plan Bolonia se crean por entrar tarde y con prisas"

entrevista: "Las confusiones del Plan Bolonia se crean por entrar tarde y con prisas"

M. Cuatrecasas (La Vanguardia Digital)
02 de novembre de 2009

Entrevista a Miquel Àngel Comas, col·laborador d'Edu21, que acaba de publicar un estudi que tracta d'aclarir els dutbtes i desmentir les crítiques que s'han dit des que es va posar en pràctica la reforma.
El coaching como entrenamiento profesional para educadores

Article: El coaching como entrenamiento profesional para educadores

Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Educaweb)
21 d'octubre de 2009

Article publicat al monogràfic d'Educaweb sobre "Coaching al sector educatiu".
Enneagrama per a docents

Llibre: Enneagrama per a docents: una font de coneixement per millorar la pràctica

Rosa López, Albert Serrat
19 d'octubre de 2009

Des de sempre les persones s'han formulat preguntes sobre qui són i com són. Conèixer la pròpia identitat, conèixer els valors i les creences és el primer pas per desvetllar altres preguntes derivades de les primeres i que, centrant-nos en el món docent, han de servir-nos per donar resposta i interpretar adequadament determinades reaccions dels alumnes, millorar la seva motivació i la nostra, comprendre les dificultats de les famílies amb l'educació dels seus fills, liderar grups de professors o trobar les persones més adequades per dur a terme determinades tasques. L'enneagrama actua en dues dimensions -el coneixement propi i el coneixement dels altres- com una eina que ajuda a incrementar les competències professionals, cosa que sens dubte ens acostarà a l'excel·lència docent.
Article: El cost de l'excel·lència en l'educació

Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Qüestions de vida cristiana 234: Economia, crisi, valors)
21 de setembre de 2009

Article d'Enric Roca publicat a Qüestions de vida cristiana 234: Economia, crisi, valors.
Pègina: 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27