logotip de l'Associació Edu21

Edu21

http://www.edu21.cat

 

 

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis i qualsevol altre material són propietat de l'Associació Edu21, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts l'Associació Edu21. Tot aquest material està protegit per la legislació de protecció de la propietat intel.lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions fins i tot penals d'acord amb l'article 270 del vigent Codi Penal.

Tot accés a aquest llloc web de l'Associació Edu21 resta subjecte a les condicions següents:

 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l'Associació Edu21. De forma especial, queda prohibida tot tipus de còpia, reproducció, distribució i ús - en qualsevol medi - de les imatges, logotips o altres signes identificatius de l'Associació Edu21. La informació que es facilita a aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
 • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l'Associació Edu21 o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.
 • L'Associació Edu21 donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant la seva privacitat.
 • L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a l'Associació Edu21 a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús, d'acord amb el que estableixen els articles 5, 6, 11 i demés concordants, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • L'usuari del web que facilita dades de carácter personal a l'Associació Edu21 resta assabentat que podrà exercitar davant d'aquests els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999.
 • D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'Associació Edu21 informa als usuaris del web que les dades de navegació de l'usuari NO seran controlades per galetes (cookies).
 • Els usuaris queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguretat.
 • L'Associació Edu21 no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels posibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a l'Associació Edu21, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de línies telefòniques o sobrecarregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l'Associació Edu21.
 • L'Associació Edu21 no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.
 • L'Associació Edu21 no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • L'Associació Edu21 es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del web, així com l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.