logotip de l'Associació Edu21

Edu21

http://www.edu21.cat

 

 

Inici > Notícies


Notícies


Article: Metodologies diverses

Enric Roca, director d'Edu21 (El Punt Avui)
08 d'abril de 2017

Darrerament, el debat pedagògic s'ha reactivat impulsat per diversos factors que han confluït en la necessitat de repensar els fonaments i les pràctiques dels centres educatius, en vista dels canvis de tota mena que viuen les nostres societats. Aquest moviment renovador, que presenta varietat d'iniciatives i projectes, es sol caracteritzar per posar un èmfasi especial en el “perquè” (per a què educar en el segle XXI) i en el “com” (com ensenyar i aprendre per obtenir en l'alumnat competències per a la vida) i, al contrari, s'està debatent menys el “què” (quins continguts d'aprenentatge han de ser els essencials i bàsics per al conjunt de la població).
Notícia: L'Escola Pia de Catalunya i l'Associació Edu21 signen un conveni de col·laboració

04 d'abril de 2017

Antoni Burgaya, Secretari General de l'Escola Pia de Catalunya i Enric Roca, director d'Edu21, van signar el conveni el passat dilluns 3 d'abril a l'Escola Pia de Sitges. L'objectiu del conveni és establir una col·laboració continuada entre ambdues entitats per desenvolupar activitats destinades a promoure la millora de l'educació.
Article: Notes numèriques, ficció?

Enric Roca, director d'Edu21
04 de març de 2017

En educació, l'avaluació dels aprenentatges de l'alumnat encara és un tema sotmès a discussió. Ara avancem cap al que en diem aprenentatges per competències. És a dir, allò que es persegueix ja no és la simple acumulació d'aprenentatges seqüenciats i agrupats en unitats de continguts purament acadèmics. Ensenyar i aprendre (i se suposa que també avaluar) per assolir determinades competències al final del procés d'aprenentatge, implica posseir les capacitats que permeten interrelacionar diferents tipus de continguts conceptuals, habilitats específiques i comportaments actitudinals i axiològics, davant problemàtiques amb sentit per a l'alumne i davant les quals caldrà que s'enfronti amb habilitats precises.
Notícia: El company Xavier Melgarejo ens acompanyarà sempre com a gran referent de la pedagogia catalana.

20 de febrer de 2017Article: Què volem ser de grans?

Anna Pinter (L'econòmic)
12 de febrer de 2017

La nova economia requereix societats en què el 90% de la població estigui molt formada i unes competències de treball en equip i pensament crític que el model educatiu actual no dona. Catalunya empeny per un nou model.
Pla per transformar

Article: Pla per transformar

Enric Roca, director d'Edu21 (El Punt Avui)
29 de gener de 2017

La nostra societat es va adonant que el moviment renovador que des de molts àmbits va protagonitzant la comunitat educativa respon a una inquietud profunda i, alhora, a una convicció molt estesa que el model d'escola, el que hem conegut des de la revolució industrial, està esgotat. Per tant, no estem davant un problema exclusivament català, sinó internacional. Ni tampoc respon a una febre passatgera o a una estratègia purament cosmètica o de màrqueting. Pot haver-hi algun element que ho sembli, però més aviat hi ha una percepció general que la velocitat dels canvis de tota mena obliguen el conjunt del sistema educatiu a reaccionar.
Pisa? Anem fent

Article: Pisa? Anem fent

Enric Roca, director d'Edu21
24 de desembre de 2016

En aquestes dates s'han fet públics els resultats de les proves PISA (Programa per a l'Avaluació Internacional dels Alumnes) patrocinat per l'OCDE. Aquest fet sol anar acompanyat d'uns dies de comentaris i reflexions a la llum dels resultats destacats i on l'aspecte comparatiu entre països, o comunitats, passa a ser l'element més rellevant, encara que no ho sigui a nivell pedagògic. En els resultats del PISA 2015 els alumnes catalans de 15 anys han obtingut en ciències 504 punts (mitjana OCDE: 493; mitjana UE: 495; Espanya: 493). En lectura, han assolit els 500 punts (mitjana OCDE: 493; mitjana UE: 494; Espanya: 496). I en matemàtiques també han obtingut 500 punts (mitjana OCDE: 490; mitjana UE: 493; Espanya: 486).
Avaluar per seguir aprenent

Article: Avaluar per seguir aprenent

Enric Roca, director d'Edu21
19 de novembre de 2016

Com podríem alliberar el sistema educatiu, en l'etapa bàsica (primària i ESO), de l'actual funció classificatòria que desenvolupa mitjançant l'avaluació? Alguns opinen que aquest és un debat etern i, per tant, irresoluble; que la funció avaluadora comporta, inevitablement, una altra de selectiva, d'ordenació de l'alumnat a partir de les diferències en les qualificacions dels aprenentatges. El cert és que a conseqüència d'aquest tipus d'avaluacions els alumnes es divideixen, a la fi de l'ESO, entre aquells que han obtingut el graduat i els que no, amb les conseqüències acadèmiques, professionals, personals, familiars i socials que se'n deriven.
Hacer deberes o aprender

Article: Hacer deberes o aprender

Enric Roca, director d'Edu21 (eldiario.es)
05 de novembre de 2016

Las tareas extraescolares, al igual que las puramente escolares, deben servir principalmente para ayudar al autoaprendizaje, a la responsabilidad y autoconciencia hacia ese propio aprendizaje
Avaluar sense classificar

Article: Avaluar sense classificar

Enric Roca, director d'Edu21
15 d'octubre de 2016

Per assolir un sistema educatiu per a Catalunya modern, eficient i equitatiu, és a dir, de màxima qualitat, ens fa falta plantejar-nos reformes profundes en múltiples aspectes. En alguns d'ells ja ho estem fent, via administració o altres institucions i entitats i, sobretot, a partir d'iniciatives de centres i equips docents concrets que, de fa temps, malden per buscar alternatives a un sistema esgotat.
Pègina: 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24