logotip de l'Associació Edu21

Edu21

http://www.edu21.cat

 

 

Inici > Observatori


Observatori


   

Informe: els fills dels immigrants

Informe: Informe: els fills dels immigrants tenen més risc d'acabar a escoles pitjor dotades

Comissió Europea
13 d'abril de 2013

Descarregar en format PDF (69 KB).
PIRLS ‐ TIMSS 2011

Informe: PIRLS ‐ TIMSS 2011: Estudi internacional de progrés en comprensió lectora, matemàtiques i ciències. Informe espanyol

(Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)
04 d'abril de 2013

L'informe s'organitza en dos volums: al primer hi ha els resultats més destacats en comparació amb l'OCDE i la UE, i s'estudien factors del context social, econòmic i també aspectes relacionats amb els alumnes, les seves famílies, els docents i les escoles. El Volum II inclou capítols realitzats per sis grups d'investigació que aprofundeixen l'anàlisi dels resultats, centrant-se en alguns aspectes concrets.
Equity and Quality in Education

Estudi: Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools

OCDE (OECD Publishing)
24 de març de 2013

Equitat i qualitat de l'educació: com donar suport a estudiants i escoles en desavantatge? Reduir el fracàs escolar genera beneficis tant per la societat com pels individus. Els sistemes educatius que obtenen millors resultats als països de l'OCDE combinen qualitat i equitat. Aquest informe de l'OCDE recomana polítiques educatives que contribueixin a fer que tots els joves completin amb èxit la seva escolaritat.
Estudi: Actuaciones de éxito en las escuelas europeas

Montserrat Grañeras (IFIIE), Patricia Díaz-Caneja (IFIIE), Natalia Gil (IFIIE) (Ministerio de Educación)
30 de gener de 2013

Prenent com a punt de partida els resultats presentats en aquest estudi en relació amb els diversos models d'agrupament de l'alumnat i de participació de les famílies i de la comunitat, i la seva connexió amb l'èxit escolar, aquest document presenta una sèrie de propostes d'acció en aquestes àrees, destinades a tres grups concrets: administracions educatives, professorat, direccions i famílies i comunitat.
Informe: Conductes de risc per l’ús inadequat de les noves tecnologies

María José Bartrina Andrés Psicòloga i pedagoga, Responsable de l’Equip Tècnic de Menors del Servei de Mediació i (Butlletí d’Inf@ncia núm. 63 – Gener de 2013)
28 de gener de 2013

Aquest article, que es fonamenta en l’estudi finançat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya –convocatòria pública de l’any 2011 de beques de recerca–, pretén ser una aproximació a un fenomen nou i emergent en l’àmbit penal juvenil en aquests darrers anys: les conductes d’assetjament entre adolescents que es duen a terme amb l’ús inadequat de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), habitualment amb dispositius com l’ordinador i els telèfons mòbils.

Descarregar en format PDF (68 KB).
Xavier Melgarejo

Notícia: Xavier Melgarejo: millorar l'educació per millorar la societat

Singulars (TV3)
05 de desembre de 2012

"Segons aquest psicòleg i doctor en Pedagogia, l'esborrany de llei de reforma educativa proposat pel ministre Wert és una bestiesa, un atemptat contra la identitat de Catalunya i un desig de recentralitzar tot el procés educatiu a Espanya. Xavier Melgarejo, expert en el sistema educatiu de Finlàndia, ens diu que l'estat espanyol té una concepció de model educatiu que no és moderna ni és europea. No s'ha apostat mai per l'educació.
A Espanya, els canvis constants de model educatiu acaben trencant el sistema, que s'aguanta gràcies a la feina dels mestres".
Notícia: L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011 (Resum executiu)

Miquel Martínez Martín i Bernat Albaigés Blasi (directors) (Fundació Bofill)
07 de setembre de 2012

Resum executiu de les conclusions de "L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2011".
Article: Recensió del VIA 13: monogràfic sobre educació

Marc A. Adell, pedagog i psicòleg (Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia)
31 de març de 2012

Recensió del VIA 13 del nostre col·laborador Marc Adell publicada a l'Anuari de Psicologia (2010-2011), Recensions, pp. 303-304.
Junts a l'aula?

Llibre: Junts a l'aula? Present i futur del model d'educació comprensiva a Catalunya

Ricard Aymerich, Josep M. Lluró i Enric Roca (Fundació Bofill)
21 de març de 2012

Una pregunta es troba a l'origen d'aquest llibre. Junts a l'aula? revela el desencontre que existeix entre els models establerts i la pràctica a les escoles. Ens preguntem per quina raó hi ha una pràctica generalitzada de segregació per grups de nivells en els centres educatius del nostre país. Aquesta pregunta s'ha anat desgranant, complexificant i reformulant per tal de disseccionar amb rigor i cura quin és l'estat del model educatiu comprensiu a Catalunya.
Informe: Programa de competència social DECIDEIX I i DECIDEIX II

Manuel Segura, Juana R. Mesa i Margarita Arcas (Generalitat de Catalunya)
06 de març de 2012

Desenvolupat pels professors Manuel Segura, Juana R. Mesa i Margarita Arcas, aquest programa, amb uns catorze anys d'experiència posat en marxa en diferents contextos, pretén dotar als alumnes de recursos per desenvolupar una conducta assertiva (positiva) davant les situacions que hauran d'afrontar en la seva vida.

La mediació escolar proposa una acció educativa que no substitueix les normatives internes del centre, sinó que actua de manera formativa i preventiva abans que els conflictes evolucionin negativament. També realitza una funció reparadora i constructora de vincles trencats o inexistents entre les persones que comparteixen el dia a dia.
Pègina: 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14