logotip de l'Associació Edu21

Edu21

http://www.edu21.cat

 

 

Inici > Observatori


Observatori


   

Paradigma del sistema educatiu

Notícia: Paradigma del sistema educatiu

Ken Robinson (Learning Cognitive)
11 d'octubre de 2011

Animació Scribing que resum les principals idees de la conferència de Ken Robinson, "Bring on the Learning Revolution".
Estudi: Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices

(Comissió Europea)
25 de juliol de 2011

Estudi de la Comissió Europea que planteja que els països europeus han d'esforçar-se més en millorar la competència lectora.
Article: La formació permanent en el context de l'Espai Europeu de la Formació Permanent

Núria Arís Redó, Miquel Àngel Comas (RUSC-Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento)
18 de juliol de 2011

La importància de la formació permanent és indiscutible en qualsevol context laboral i molt especialment en les actuals circumstàncies de crisi econòmica mundial. Però en l'actual espai europeu d'educació superior (EEES), les tendències i els plans de formació contínua adquireixen una dimensió global, que supera o, millor dit, hauria de superar els plantejaments reduccionistes. Per això, la construcció i el desenvolupament de l'espai europeu de formació permanent, EEFP (Comissió de les Comunitats Europees, 2001a), ha d'entendre's com un procés que està immers en un teixit més ampli. Es tracta d'una acció en xarxa on és necessària la implicació de molts agents actius professionals i on la convergència, el reconeixement i la cohesió han de ser els seus màxims elements qualitatius.
Informe: Avaluació de les competències bàsiques de l’alumnat de sisè curs de l’educació primària

Departament d'Ensenyament (Generalitat de Catalunya)
20 de juny de 2011

Informe-resum realitzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dels resultats de les proves de competències bàsiques de sisè de primària del maig de 2011.

Descarregar en format PDF (1478 KB).
Article: La formació competencial del nen i la nena: bases per a una proposta articulada entre familia i escola

Ángels Domingo Roget, Asunción Verdera Albiñana (Revista Infancias Imágenes, Cátedra UNESCO.)
15 d'abril de 2011

Aquest article descriu una investigació realitzada amb l'objecte de constatar si és possible un model de formació competencial que articuli els procesos educatius que s'esdevene, de forma operativa i sinèrgica, en el si de la família i a l'escola. Per respondre a la hipòtesi plantejada, les autores de l'article, Asunción Verdera i Àngels Domingo, col·laboradora d'Edu21, es proposen revisar les aportacions dels primers autors de la pedagogia científica sobre l'educació en la familia i analitzar si és possible establir una interacció a nivell competencial entre els comportaments familiars i escolars.

Descarregar en format PDF (381 KB).
L'adolescent i el seu entorn en el segle XXI.

Informe: L'adolescent i el seu entorn en el segle XXI. Instantània d'una dècada

Dr. Santiago García-Tornel (Coordinador) (FAROS Sant Joan de Déu)
10 de març de 2011

La societat està patint uns canvis qualitatius importantíssims. L'evolució és tan ràpida que aquesta monografia pretén realitzar una "fotografia" dels 10 primers anys del segle XXI per reflexionar sobre el futur que depara als joves actuals.
Llibre: Manual de bons usos digitals

Projecte EDUCAT 1x1 (Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya)
07 de març de 2011

Guia de recomanacions i hàbits saludables davant la tecnologia, elaborada pel CETEI-Centre de Tecnologies Ituarte.

Descarregar en format PDF (1484 KB).
Informe: Informe sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya

Jorge Calero, Josep Maria Rañé (ponents), Xavier Riudor (dir.) (CTESC, Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya)
05 de març de 2011

Informe sobre “risc de fracàs escolar a Catalunya”. Aquest informe té, com a objectius generals, d’una banda, caracteritzar el col·lectiu d’alumnes en situació de risc de fracàs escolar i de l’altra, identificar i prioritzar els factors que l’expliquen, amb la finalitat de fer aportacions que puguin tenir-se presents a l’hora de fer desenvolupar una política educativa destinada a reduir la seva incidència.
Estudi: Menores y redes sociales

Xavier Bringué, Charo Sádaba (Fundación Telefónica)
07 de febrer de 2011

Estudi de la Fundación Telefónica sobre l'ús que fan els menors de les xarxes socials.
Informe: Com continuen millorant els sistemes educatius que més milloren?

McKinsey&Company
20 de desembre de 2010

Resum executiu en castellà de l'informe McKinsey, que analitza 20 sistemes educatius de tot el món que han experimentat millores significatives i sostingudes en els resultats dels seus estudiants, segons avaluacions nacionals i internacionals.

Informe sencer.

Descarregar en format PDF (202 KB).
Pègina: 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14